Resultat av knipövningar

Vad kan du förvänta dig för resultat av din knipträning? Hur länge måste du knipa innan du känner någon skillnad? Här får du svar på dina frågor.


Individuellt resultat

Precis som vid all annan träning så är det individuellt hur fort musklerna svarar på träning. För en del går det fort att bygga upp styrka medan andra får träna betydligt längre tid innan det känns någon skillnad. Kom också ihåg att det är alltid lättare att förebygga ett problem, som t ex urininkontinens, än att träna bort ett redan existerande problem.


Rätt knipteknik

Effekten av knipövningarna är beroende på hur väl och bra träningen genomförs. Det är viktig att du har rätt knipteknik så att rätt muskler får jobba. Ditt resultat blir också bättre om du är engagerad och känner motivation i din träning.


Knipkulor hjälper dig knipa rätt.
Knipkulor vid knipövningar

Genom att använda knipkulor vid knipträning är det lättare att känna när du kniper med rätt muskler samtidigt som träningen blir mer effektiv.


När kan jag se resultat av min knipträning?

  1. Vid rätt knipträning kommer styrkan och muskelkontrollen förbättras så snart du börjar din träning.
  2. Efter 2 månader har du uppnått ett bra resultat.
  3. Efter 4 månader har muskelmassan ökat betydligt.
  4. Maximal effekt uppnås efter ca 6 månader.
  5. Regelbunden underhållsträning resten av livet.

Om du efter några månaders regelbunden knipträning inte får ett bra resultat så bör du kontakta vården för hjälp, om du inte redan har gjort det.


Underhållsträning

När du har uppnått max resultat av din knipträning så måste du fortsätta att knipa regelbundet för att inte musklerna ska försvagas. Du behöver inte knipa flera gånger per dag men att knipa några gånger per vecka är att rekommendera.


Knipträning som ger resultat

Rekommendationen är att du regelbundet gör knipövningar som fokuserar på styrka, snabbhet och uthållighet. Här nedan får du tips hur du bäst kan köra styrkeknip, snabbhetsknip och uthållighetsknip. -Lycka till!


Styrkeknip
STYRKA
Tips på knipövningar som förbättrar styrkan!
Knipträning för snabba muskler
SNABBHET
Tips på knipövningar för snabba muskler!
Knipträna uthållighet
UTHÅLLIGHET
Tips på knipövningar för uthålliga muskler!